Struktur

“Qırmızı Ürəklər” Xeyriyyə Fondunun strukturu

Təsisçi
Daxili auditorlar
Himayəçilik Şurası
Prezident Müşavirlər
Vitse Prezidentlər
Hüquq Departamenti Maliyyə və İnzibati işlər departamenti Layihələrlə iş departamenti